Kurs: Performance, känslor och kroppar – en introduktion till performancestudier
Omfattning: 5 sp
Arrangör: LUST
Samarbetsparter: Helsingfors universitet, Hangö Teaterträff
Kursspråk: Svenska med möjlighet att skriva och delta i diskussioner även på engelska.
Pris: Helsingfors öppna universitet uppbär en kursavgift på 75€. Ytterligare tillkommer kostnader för minst 5 föreställningar (biljetter köps direkt via Hangö Teaterträff). Kursdeltagarna ansvarar själva för rese- och logiarrangemang.
Anmälan: Kursanmälan sker via Helsingfors öppna universitets anmälningssystem. 

 

Performance, känslor och kroppar – en introduktion till performancestudier

Är du intresserad av teoretiska och historiska perspektiv på teater och performance? Skriver du om eller jobbar du med scenkonst och vill utveckla dina verktyg för analys och kritisk reflektion? I kursen Performance, känslor och kroppar – en introduktion till performancestudier får du se, begrunda och diskutera föreställningarna på Hangö Teaterträff djupgående och analytiskt i avslappnad festivalmiljö. 

I kursen varvas föreställningsbesök med analytiska diskussioner och kontextualiserande föreläsningar. Kursen ger en introduktion till performancestudier som ett akademiskt forskningsfält och en scenkonstnärlig verksamhet. Kursen, som arbetar med en breddad förståelse av teater, scenkonst och performance, introducerar några centrala begrepp och figurer inom performancestudier. Uppmärksamhet ägnas också åt performancestudiers tvärvetenskapliga samspel med antropologi, performancekonst och genusvetenskap. Särskilt fokus läggs på publikens känslomässiga upplevelse av en scenkonstnärlig händelse och hur denna upplevelse präglas av kropp och kontext.

Kursen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, inläsning av kurslitteratur samt flera föreställningsbesök och publikdeltagande i delar av programmet under Hangö Teaterträff (minst 5 föreställningar samt kringevenemang). Kursen bedöms utifrån närvaro och aktivitet samt en avslutande essä. Kursen arrangeras huvudsakligen i Hangö 7-9.6.2024 inom ramen för Hangö Teaterträff. En inledande föreläsning arrangeras på distans innan festivalen. 

Kursledare är Dirk Gindt som är professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet.

Dirk Gindt är professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet. Han har publicerat över trettio tidskriftsartiklar och bokkapitel om svensk, kanadensisk och fransk scenkonst, ofta med fokus på frågor kring genus, queer och rasifiering. Han är medredaktör till antologin Viral Dramaturgies: HIV and AIDS in Performance in the Twenty-First Century (Palgrave Macmillan, 2018), författare till monografin Tennessee Williams in Sweden and France, 1945-1965: Cultural Translations, Sexual Anxieties and Racial Fantasies (Bloomsbury, 2019) och medredaktör till Berätta, överleva, inte drunkna, en antologi som utforskar antirasism, avkolonisering och migration i samtida svensk teater (Atlas, 2022). Gindts nuvarande forskningsprojekt, finansierad av ett fyraårigt anslag från Vetenskapsrådet, handlar om samisk scenkonst och bedrivs i samråd och nära dialog med Giron Sámi Teáhter i Kiruna/Giron.

 Kursschema: OBS! TIDTABELLEN ÄR PRELIMINÄR OCH BEKRÄFTAS SENARE

Torsdag 23.5 kl. 16.15-17.45 – Introduktion (zoom): Performancestudier och kritisk teori
Fredag 7.6 kl. 10.30-12.15 Föreläsning 1: Publikens känslor
Fredag 7.6 kl. 17.15-18.45 Gruppdiskussion
Lördag 8.6 kl. 10-11.45 Föreläsning 2: Publikens kroppar
Lördag 8.6 kl. 14.15-15.45 Gruppdiskussion
Söndag 9.6 kl. 13-14:15 (75 min) Gruppdiskussion
Söndag 9.6 kl. 14.15-15.15 Epilog: Festivalens avslutande panelsamtal
Ytterligare tillkommer minst föreställningsbesök till minst 5 av festivalens föreställningar.
Fredag 14.6 kl 15: Inlämning av den skriftliga hemuppgiften

Kursens detaljschema

Torsdag 23.5 kl. 16.15-17.45) – Introduktion (zoom): Performancestudier och kritisk teori

Här introduceras och förklaras fältet performancestudier och hur den traditionella förståelsen av teaterbegreppet breddades tack vare ett samspel av performancekonst, antropologi och genusvetenskapen. Inledningen behandlar även hur denna bredare förståelse möjliggjorde för appliceringen av kritiska perspektiv (genus- och queerteoretiska samt postkoloniala) när vi analyserar och tolkar föreställningar.

Litteratur:

Schechner, Richard, ”Invasions Friendly and Unfriendly”, South African Theatre Journal vol. 6, nr. 1 (1992): 4-24 (e-tidskrift)

Taylor, Diana, The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas, Durham: Duke University Press, 2003 (e-bok)

Studenterna läser: ”Chapter 1: Acts of Transfer”, s. 1-52

Fredag 7.6 kl. 10.30-12.15 Föreläsning 1: Publikens känslor

Här introduceras teorier om affekt och performance. En föresställningsanalys handlar inte bara om att intellektuellt försöka förstå hur en teateruppsättning skapar mening, utan publikens emotionella och affektiva upplevelse spelar också roll. Dessa affektiva relationer mellan publiken och skådespelarna eller publikmedlemmar emellan kan bilda fröet till en form av social förändring eller aktivism.

Litteratur:

Dolan, Jill, Utopia in Performance: Finding Hope at the Theater, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005 (e-bok)

Studenterna läser:

  • ”Introduction: Feeling the Potential of Elsewhere”, s. 1-34.
  • ”Chapter 2: ’A Femme, a Butch, a Jew’: Feminist Autobiographical Solo Performance”, s. 35-62.

Fredag 7.6 kl. 17.15-18.45 Gruppdiskussion 

Festivalens föreställningar behandlas i relation till föreläsningar och kurslitteratur.

 

Lördag 8.6 kl. 10-11.45 Föreläsning 2: Publikens kroppar

Här uppmuntras deltagarna/studenterna att reflektera över hur deras sociala position, deras förväntningar och erfarenheter samt deras tolkningshorisont präglar tolkningen av en föreställning. Särskilt vikt läggs vid kroppsliga erfarenheter och maktrelationer i det offentliga rummet. 

Litteratur:

Ahmed, Sara (2010), ”Vithetens fenomenologi”, Tidskrift för genusvetenskap vol 31, nr. 1-2 (2010): 49-69 (e-tidskrift)

Lördag 8.6 kl. 14.15-15.45 Gruppdiskussion 

Festivalens föreställningar behandlas i relation till föreläsningar och kurslitteratur.

Söndag 9.6 kl. 13-14:15 Gruppdiskussion 

Festivalens föreställningar behandlas i relation till föreläsningar och litteratur

Söndag 9.6 kl. 14.15-15.15 Epilog: Festivalens avslutande panelsamtal

Fredag 14.6 kl 15: Inlämning av den skriftliga hemuppgiften

Att hitta kurslitteraturen:

All kurslitteratur kan hittas digitalt och kostnadsfritt på Helsingsfors universitetsbibliotek.

  • Gå till universitetsbibliotekets hemsida: https://www.helsinki.fi/en/helsinki-university-library 
  • Skriv in titeln på artikeln eller boken du letar efter i fliken ”Search in Helka”) (t.ex. Utopia in Performance; Invasions Friendly and Unfriendly; Vithetens fenomenologi; The Archive and the Repetoire);
  • Nu får du upp en lista med resultaten av din sökning; klicka på ”available online” eller ”read article”;
  • Det är möjligt att du behöver logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenord; de flesta texterna borde dock vara open access:
  • Nu får du tillgång till artikeln som .pdf fil och får antingen ladda ner den eller skriva ut den.


Kursen arrangeras med stöd av Konstamfundet.
LUSTs verksamhet stöds även av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Nygréns stiftelse, Gesellius stiftelse.