Illustration: Anna-Sofia Nylund
Illustration: Anna-Sofia Nylund


PROGRAM OCH ANMÄLAN TILL LUST / DEMO#6 – en minifestival för halvfärdiga idéer

25.11.2023 kl.18–22 på ESKUS – Performancecentrum
Gasverksgatan 1/33, Södervik, Helsingfors

LUST / DEMO är en plattform och ett kollegialt forum för att utveckla halvfärdiga idéer för sceniska verk, inspireras och komma vidare i en konstnärlig process. Tillställningen är gratis, men har ett begränsat antal platser. För att kunna uppskatta publikmängd och servering ber vi om en förhandsanmälan. Efter demofestivalprogrammet fortsätter festen på Cirko, som ligger precis bredvid, där Baltic Circle har festivalklubb.

Varje enskilt moment utgörs av en kortare demopresentation av arbetsgruppen och en feedbacksession som leds av Per Ehrström, där vi hoppas att publiken medverkar aktivt. Notera att alla presentationer gäller konstnärliga idéer till verk som inte ännu är färdiga. Det betyder också att feedbacksessionerna fokuserar på kollektiv reflektion snarare än utvärdering. Tiderna är riktgivande och inkluderar pauser. 


PROGRAM

18:00 Den Transformativa figuren – Anna-Sofia Nylund
Den transformativa figuren kommer att bli en performancevideo med tre kanaler och eventuellt en liveperformance av Anna-Sofia Nylund, som ställs ut på galleri Sinne i september 2024.

Den transformativa figuren är en varelse som rör sig i olika miljöer och arkitektoniska rum och iakttar och upplever verkligheten på sitt eget vis.Texten utgörs av en indirekt dialog mellan den transformativa figuren och “konstnären”. Under demofestivalen testar Nylund text tillsammans med skådespelaren Mari-Helen Hyvärinen.


19:00 “Där allting börjar kan det också sluta” goes Sharktank – Patrik Kumpulainen, Greta Lignell och Walter Ruokolahti

Vi vill arbeta på en demoföreställning som skapats för 3 år sedan och vidareutveckla den till en föreställning med målgruppen ungdomar. I en grupp på tre skådespelare arbetade vi i process under covid-pandemin och undersökte bland annat alter egon och olika register av att uppträda i kontakt med publik. Vi hoppas att festivaldeltagarna kunde fungera som en sorts jury för det material vi demonstrerar för att sedan komma vidare i finansieringsprocessen.


20:00 Arvsskifte (arbetsnamn) – Per Ehrström
Pjäsen handlar om tre syskon som träffas i sitt barndomshem för att reda upp efter mammans död. Den utforskar frågor om omsorg, familjerelationer och vad ett gott liv är.

LUST/ DEMO#6 arrangeras med stöd av Helsingfors stad.
LUSTs verksamhet stöds av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Nygréns stiftelse, Thurings stiftelse, Gesellius stiftelse