André Eiermanns föreläsningar från kursen Expanding Dramaturgies som hölls under Hangö Teaterträff finns nu publicerade på LUSTs vimeokanal.

“Teatern finns inte” sade Emile Zola. “Det finns teatrar, och jag letar efter min egen.” Det samma gäller dagens dramaturgi, speciellt inom den postdramatiska teatern där uppfattningen om vad som är dramaturgi har utvidgats, och fortsätter att utvidgas i flera olika riktningar.

Kursen betraktade den mångfald av dramaturgier som scenkonstnärerna på Hangö Teaterträff 2023 undersökte. Under kursen studerades hur dessa dramaturgier beskrivs i festivalens programtexter och hur de manifesteradess i själva föreställningarna.

Lärandemål:
I slutet av kursen kan studeranden se hur olika sorters dramaturgier syns och verkar inom en specifik teaterhändelse. De fördjupar sin förståelse och kan kritiskt utvärdera föreställningar från konstnärens perspektiv inom en teatervetenskaplig kontext.

André Eiermann är teatervetare och dramaturg bosatt i Norge där han jobbar som professor i teater på universitetet i Agder sedan januari 2018 och för tillfället även som professor i dramaturgi, teori och regietik på KHIO – Teaterhögskolan i Oslo. Han har studerat vid Institute for Applied Theatre Studies i Justus-Liebig-Universität Giessen, Tyskland, och vid Universitet i Bergen, Norge.
Tidigare har han bl.a. arbetat som vikarierande professor i teaterteori och historia vid Universität der Künste Berlin (2015-2016), och som vikarierende professor i teatervitenskap ved Goethe-Universität Frankfurt am Main (2010-2011), Eiermanns doktorsavhandling, Postspektakuläres Theater – Die Alterität der Aufführung und die Entgrenzung der Künste (2009), tilldelades priset för bästa doktorsavhandling inom filologi, litterära och kulturella studier, historia och filosofi under åren 2008/2009.
Eiermann har varit aktiv som scenkonstnär sedan 2001 och samarbetar sedan 2013 som dramaturg med flera andra konstnärer både i Norge och internationellt.