Lust: lyhyesti suomeksi

LUST r.f. on aatteellinen yhdistys joka toimii kehittääkseen teatterin ammattikenttää lähtökohtanaan Suomen ruotsinkielinen teatterikenttä. Toiminta perustuu LUSTin visioon:

  • Ruotsinkielisen teatteritaiteen halu haastaa ja tutkia ympäristöään ja omaa toimintaansa tekee siitä merkityksellisen.
  • Ruotsinkieliset näyttämötaiteilijat ovat näkemyksellisiä, motivoituneita ja itsenäisiä ja toimivat kielirajojen yli niin kansallisella kuin kansainväliselläkin kentällä.
  • Teatteri käsitteenä sisältää laajudessaankin syvyyttä ja on yhteydessä kansainväliseen nykyteatteriin ja esitystaiteeseen, niin tekijöiden kuin yleisönkin kautta.

LUSTin tehtävä on:

toimia AIVORIIHENÄ ja AJATUSHAUTOMONA kehittääkseen ja uudistaakseen teatterikenttää.

olla KASVUALUSTA vastavalmistuneille ammattinäyttelijöille ja näyttämötaiteilijoille.

tarjota haastavaa sekä taiteellista ammatitaitoa ja identiteettiä vahvistavaa TÄYDENNYSKOULUTUSTA ja YHTEISTYÖTÄ.

LUST tahtoo:

  • kannustaa ja rohkaista kyseenalaistamaan, uudistamaan ja kehittämään ruotsinkielistä teatteritaidetta Suomessa.
  • ottaa kantaa tasa-arvoisen teatterikentän puolesta.
  • yhdistää näyttämötaiteen eri ammattikuntien osaamista taiteellisesti rohkeiden ja kokeellisten ideoiden äärelle.
  • kyseenalaistaa normatiivisuutta ja hierarkkisia rakenteita.
  • innoittaa avoimeen keskusteluun osallistuvan, kriittisen ja heterogeenisen yleisön kanssa.

Yhdistyksen toiminta on jäsenten käynnistämää, hallituksen suunnittelemaa ja toiminnanjohtajan johtamaa. LUST tekee sekä paikallista että kansainvälistä yhteistyötä.

Yhteystiedot

Jonas Welander – toiminnanjohtaja
lustrf at gmail.com / welanderj at gmail.com
+358 45 164 6004

Osoite:
LUST rf c/o Eskus – Performancecentrum
Gasverksgatan 1/33
00540 Helsingfors

Hallitus 2022

Emelie Zilliacus – puheenjohtaja
Martin Paul – vara-puheenjohtaja
Saga Sarkola– sihteeri
Antonia Henn
Joel Forsbacka
Mari-Helen Hyvärinen
David Sandqvist

LUSTin toimintaa tukevat Svenska kulturfonden, Stiftelsen tre smeder, Konstsamfundet, Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto.