Den autonoma skådespelaren (DAS)

LUST rf har beviljats medel av Svenska Kulturfonden för att utföra det strategiska projektet Den autonoma skådespelaren (DAS). Projektet består av workshops och mentorverksamhet som erbjuder praktiska och teoretiska verktyg för skådespelare att vidga sitt (verktygs-) register som självständiga utövare, i det egna arbetet så väl som i det kollektiva. Projektet indelas i verksamhetscykler, där den första inleds hösten 2015 och sträcker sig till våren 2016 då den avslutas med ett redovisningsprojekt, vilket syftar till att deltagarna prövar sina nyvunna kunskaper i ett solo- eller ensemblearbete inför publik. Den andra verksamhetscykeln är 2016-17 och den tredje 2017-18.

Utgångspunkten för arbetet är deltagarens egen praktik i ett undersökande möte med arbetsmetoder inom den samtida kontinentala teatern, för att fördjupa sig i olika konstnärliga processer och utveckla sig själv som självständig arbetande scenkonstnär.

Den autonoma skådespelaren är ett fortbildningsprojekt med den övergripande målsättningen att skapa relevant och utmanande svenspråkig teater med en starkt profilerad egenart. Projektets strategi bygger på ett praktiskt och teoretiskt, konstnärligt och normkritiskt undersökande av hur konstnärlig autonomi ser ut för en skådespelare idag.

Den första verksamhetscykeln består av 4 workshoptillfällen och rymmer 8-12 deltagare.
Projekthelheten leds av LUST och som konstnärlig rådgivare fungerar Rickard Borgström (Curator, Daglig og Kunstnerisk Leder för Tou Scene i Stavanger). Haiko Pfost fungerar som mentor och handledare för deltagargruppen.

Den andra och tredje verksamhetscykeln planeras och mentoreras av Haiko Pfost.

Mer info:

Den autonoma skådespelaren 2015-16

Den autonoma skådespelaren 2016-17

Den autonoma skådespelaren 2017-18 (programmet publiceras våren 2017)

Den autonoma skådespelaren stöds av Svenska kulturfonden, Kulturfonden för Finland och Norge, Goethe institutet i Helsingfors m.fl.

För mer info, kontakta verksamhetsledare Jonas Welander
lustrf at gmail.com / welanderj at gmail.com
+358 45 164 6004