Om Lust

LUST rf. är en ideell förening som verkar för att utveckla det professionella teaterfältet i Finland med ansats
i det svenskspråkiga teaterfältet. Verksamheten utgår från LUSTs vision för år 2020:

Den svenskspråkiga teatern är relevant och utmanande och den har en kritisk och självreflexiv hållning.
De svenskspråkiga scenkonstnärerna är visionära, drivkraftiga och självständiga aktörer som verkar över
språkgränser på ett nationellt och internationellt fält.

Begreppet teater innefattar djup och bredd och har en referens i en internationell samtida scenkonst, både
hos aktörer och publik.

LUST har 3 huvuduppgifter:

Att fungera som en TANKESMEDJA för utveckling och förnyelse på teaterfältet.
Att vara ett VÄXTHUS för nyutexaminerade professionella skådespelare och scenkonstnärer.
Att initiera FORTBILDNING och SAMARBETEN som utmanar och stärker den konstnärliga
professionaliteten och identiteten bland aktörerna på fältet.

Detta innefattar tex att:

Sporra till mod att ifrågasätta, förnya och utveckla den svenskspråkiga teaterkonsten i Finland.

Verka för att teaterfältet blir jämställt

Initiera att en mångfald av kompetenser möts runt orädda konstnärliga idéer i arbetskonstallationer som
ifrågasätter normativitet och utmanar hierarkiska strukturer.

Inspirera till dialog med en engagerad, kritisk och heterogen publik

Verksamheten initieras av medlemmarna, planeras av styrelsen och leds av verksamhetsledaren. LUST
samarbetar med andra aktörer båda lokalt och internationellt.

Historik

Föreningen LUST rf (Långsiktig Utveckling av Svenskspråkig Teater) grundades år 2009 av de tre årskurser som då var senast utexaminerade från den svenska institutionen på Teaterhögskolan i Helsingfors. Idag består föreningen av närmare 60 unga professionella skådespelare. Föreningens syfte är att arbeta fram och förverkliga strategier för utvecklandet av det svenskspråkiga professionella teaterfältet i Finland. Föreningen arbetar utgående från dess vision för att skapa förutsättningar för relevant scenkonst på svenska i Finland.

Bli medlem?

Du kan ansöka om att bli medlem i Lust rf om du uppfyller medlemskraven:

  1. Är yrkesverksam inom dina 12 första verksamhetsår som skådespelare och/eller scenkonstnär inom det professionella teaterfältet i Finland och vill verka för att utveckla teaterfältet i enlighet med föreningens vision och stadgar.
  2. Har en kandidat-examen eller motsvarande examen inom skådespelande/scenkonst eller har medverkat i minst 2 professionella produktioner.

Föreningen uppmuntrar speciellt nyutexaminerade skådespelare och scenkonstnärer att engagera sig i föreningens verksamhet. Styrelsen kan vid behov godkänna medlemmar som redan varit yrkesverksamma i över 12 år.

Ansökan om medlemskap hittar du här. Efter att du skickat in din ansökan om medlemskap behandlas den på följande styrelsemöte.

Medlemsregister / dataskydd

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen. Du kan läsa mer om hur LUST rf hanterar sina medlemmars uppgifter här.

Kontakt

Jonas Welander – Verksamhetsledare
lustrf at gmail.com / welanderj at gmail.com
+358 45 164 6004

Adress:
LUST rf c/o Eskus – Performancecentrum
Gasverksgatan 1/33
00540 Helsingfors

Styrelse 2022

Emelie Zilliacus – Ordförande
Martin Paul – Vice ordförande
Saga Sarkola– Sekreterare
Antonia Henn
Joel Forsbacka
Mari-Helen Hyvärinen
David Sandqvist

LUST rf stöds av: Svenska kulturfonden, Stiftelsen tre smeder, Helsingfors stad, Gesellius fond, Konstsamfundet