en_weereld

Teater efter människan är ett samarbetsprojekt mellan LUST – långsiktig utveckling av svenskspråkig teater och scenkonstkollektivet Toisissa tiloissa. Projektet förverkligas i Helsingfors 2019 under ledning av scenkonstnären och filosofen Esa Kirkkopelto, som också är grundare av Toisissa tiloissa.

Hankkeesta suomeksi http://toisissatiloissa.net/ihmisen-jalkeinen-teatteri/

Projektets syfte är att utveckla idén om icke-mänskligt skådespelande: Hur är det möjligt, vad kräver det av skådespelaren och hurudan teater möjliggör det? Projektets ämne och förverkligande speglar etiska och ekologiska utmaningar som är aktuella inom dagens scenkonst. Ämnet utgår från tanken om att scenkonsten borde utvecklas i en mindre människocentrerad riktning, för att i framtiden förverkligas som interaktion mellan en mångfald av kroppar, fenomen och varelser. Innan en icke-mänsklig teater är möjlig, måste en mängd grundläggande frågor utredas. Vi ställs framför utmaningar som människokroppens fysiska begränsningar och den mänskliga tendensen att se mänskliga drag hos icke-mänskliga varelser. Därför kräver icke-mänskligt skådespelande både nya sorters kroppsliga tekniker och ett nytt sorts kroppsligt tänkande samt ny dramaturgi. Projektet handlar om att hitta, utveckla och presentera den här sortens arbetssätt.

Projektet inleds med en sexdagars workshop 25-30.3.2019 (mån-fre kl.17-21; lö kl.10-15) som riktar sig till professionella skådespelare, dansare och scenkonstnärer. Workshopen är gratis och den arrangeras på Ilmaisuverstas i Helsingfors. Workshopen rymmer 16 deltagare och arbetsspråk är engelska.

Anmälningsperioden till workshopen är mellan 14 januari och 17 februari. Ansökningarna skickas till lustrf@gmail.com med rubriken Teater efter människan, ansökan och ska innehålla ett motivationsbrev samt en kort cv/portfolio. Antagna till workshopen meddelas inom utloppet av februari. För frågor om workshopen och projektet, vänligen kontakta esa.kirkkopelto@uniarts.fi (engelska / finska), tel. 0400-792594.

Om projektets fortsättning: Bland deltagarna i den första workshopen samlas en grupp om 8 personer som har möjlighet att slutföra projektet tillsammans med workshopsdragaren. Anmälan om fortsättning är bindande och sker i samband med första workshopen. Projektets fortsättning består av en till en vecka lång workshop i skiftet juni/juli samt självständigt arbete. Ytterligare arrangeras en tredje workshop i november, som syftar till att sammanföra projektets resultat i en offentlig presentation på Kiasma-teatern i november 2019. LUST och Toisissa tiloissa inväntar finansieringsbesked om möjligheten att erbjuda deltagarna i den andra och tredje workshopen lön. Information om finansiering inväntas under den första workshopen.

 

Lust-rgb-blå-960pxToisissa_Tiloissa_logo