bild :Andrea Björkholm
LUSTs projekt Den Autonoma Skådespelaren#3 besöker Hangö Teaterträff för att färdigställa och presentera workshopseriens avslutande demo-föreställning!

FREDAG 8.6 kl. 16:30
LÖRDAG 9.6 kl. 12:00
Hangö Centralskola / 10€

Mer info på: www.hangoteatertraff.org

Den autonoma skådespelaren #3 – Storytelling: från samhället tillbaka till scenen fokuserar på nya strategier för berättande i teater och frågan om hur nya identiteter kan skapas genom berättande. Under Hangö Teaterträff presenteras en demo som arbetsgruppen skapar på plats utgående från material och metoder från projektets workshopar.

LUSTs tre-åriga fortbildningsprojekt Den autonoma skådespelaren erbjuder praktiska och teoretiska verktyg för skådespelaren som självständig utövare både i det egna och i det kollektiva arbetet. Utgångspunkten är deltagarens egen praktik i ett undersökande möte med arbetsmetoder som introduceras i workshops med internationella scenkonstnärer. LUST – långsiktig utveckling av svenskspråkig teater är en ideell förening som verkar för att utveckla det professionella teaterfältet i Finland.

Arbetsgruppen:
Medverkande: Jenni Elina von Bagh, Andrea Björkholm, Wilhelm Grotenfelt, Meri Anna Hulkkonen, Mari-Helen Hyvärinen, Elisa Makarevitch, Anna-Sofia Nylund, Olga Palo, Kira-Emmi Pohtokari
Kurator och mentor: Haiko Pfost Mentor: Thomas Kasebacher Workshops: Terry O´Connor, Sarah Vanhee, Nina Tecklenburg & Till Müller-Klug, Nadia Ross, Thomas Kasebacher Producent: Jonas Welander Med stöd av: Svenska kulturfonden, Goethe-Institut Finnland, Canada Counsil of the Arts, Austrian Embassy Helsinki

LUST participates at Hangö Teaterträff for the final workshop and Demo of The Autonomous Actor#3

FRIDAY 8.6 at 16:30
SATURDAY 9.6 at 12:00
Hangö Centralskola / 10€

More info at: www.hangoteatertraff.org

The Autonomous Actor #3 – From Community Work Back To The Stage focuses on new strategies of storytelling in theater along with the question of how one can use storytelling to create identities. At Hangö Teaterträff the participants will create and present a demo based on material and methods they have worked with during the project.

The project The Autonomous Actor by LUST provides professional participants with practical and theoretical tools, both in their own practice as performers and as a part of a collective. The starting point is an examination of the participants’ own work in an exploratory meeting on general practices introduced through workshops with internationally renowned artists and theorists. LUST is a non-profit organization working to develop the professional Swedish-language theatre field in Finland.

Working group:
With: Jenni Elina von Bagh, Andrea Björkholm, Wilhelm Grotenfelt, Meri Anna Hulkkonen, Mari-Helen Hyvärinen, Elisa Makarevitch, Anna-Sofia Nylund, Olga Palo, Kira-Emmi Pohtokari Mentor: Thomas Kasebacher Curator and mentor: Haiko Pfost Workshops: Terry O´Connor, Sarah Vanhee, Nina Tecklenburg & Till Müller-Klug, Nadia Ross, Thomas Kasebacher Producer: Jonas Welander Supported by: Svenska kulturfonden, Goethe-Institut Finnland, Canada Council of the Arts, Austrian Embassy Helsinki

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGBCCFA_RGB_colour_eGI_Logo_horizontal_green_PMS_CoatedÖB_Helsinki_en