Välkommen på LUSTs höstmöte söndagen 20.11 kl. 14-16 på Lilla Luckan, Simonsgatan 9 (Scandic huset, snett mittemot Luckan)

Vi bjuder på lite smått och gott och diskuterar LUSTs verksamhet, målsättningar och visioner. Hoppas du kan delta! Oavsett om du är intresserad av att sitta i en styrelse eller inte, är höstmötet ett utmärkt tillfälle att få en inblick i och påverka LUSTs verksamhet.
Meddela gärna om du är påväg, så vet vi hur mycket kaffe vi ska koka.
LUST r.f. FÖREDRAGNINGSLISTA 
Långsiktig utveckling av svenskspråkig teater
• Mötet öppnas
• Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
• Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
• Föredragningslistan för mötet godkänns
• Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
• Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
• Val av en revisor / verksamhetsgranskare och hans/hennes suppleant
• Övriga ärenden.