Du kan nu anmäla ditt intresse till den första programcykeln inom projektet Den autonoma skådespelaren. Ansökningstiden går ut 26.6.2015.

I programcykeln ingår följande workshopstillfällen:

 • #1 DEN AUTONOMA SKÅDESPELAREN
  Helsingfors 5-8 oktober 2015 med Knut Ove Arntzen och Haiko Pfost
 • #2 SKÅDESPELARARBETET MELLAN PROFESSIONALISM OCH DILETTANTISM, LEK OCH ALLVAR.
  Helsingfors 30 november – 5 december 2015 med Jørgen Knudsen
 • #3 QUEERING THE ACTOR, THE DRAMATIC TEXT AND THE THEATRE- BIOPHILIC MIXTURES
  Helsingfors 11-15 april 2016 med Sebastian Bark och Ilia Papatheodorou
 • #4 PUTTING IT ALL TOGETHER, NOT. SLUTREDOVISNING AV WORKSHOPSERIEN OCH DEMO PÅ HANGÖ TEATERTRÄFF 2016.
  Helsingfors / Hangö 31 maj – 10 juni 2016 med Haiko Pfost (paus 4-5.6)

Samtliga workshopar arrangeras dagtid men vissa öppna föreläsningar också på kvällar. Vi eftersträvar att deltagare också har möjlighet att medverka under spelperioder med andra föreställningar. Orten för den avslutande workshopen bestäms utgående från hur formaten för föreställningarna byggs upp och även gruppens önskemål tas här i beaktande.

Mer info om de enskilda workshoparna här.

Vem kan anmäla sig?

Målsättningen är att samla en deltagargrupp som kan följa hela programcykeln och som både består av LUST-medlemmar och andra verksamma inom scenkonst. Vi eftersträvar en deltagarsammansättning där ca två tredjedelar är LUST-medlemmar och ca en tredjedel professionella (scen)konstnärer med annan bakgrund (t.ex. regissörer, teoretiker, dramaturger, koreografer, scenografer o.s.v.). Till den första verksamhetscykeln väljs 10-12 deltagare totalt. I samband med workshoparna arrangeras också föreläsningar och annat program som är öppna för alla.

Språk?

Workshoparna hålls i första hand på engelska men för demo-produktionerna väljs språk utgående från föreställningskoncept.

Hur anmäler jag mig?

Skicka ett ansökningsmail med rubriken: DAS #1 rekrytering, till lustrf (at) gmail.com. I mailet ska följande info finnas:

 • Info om vilka workshopar du kan delta i. Deltagare som kan delta i alla workshoptillfällen prioriteras, men potentiella ströplatser fylls också om sådana blir över. Nämn också ifall du enbart kan delta på dagar/kvällar vid vissa datum samt ifall du är i behov av boende.
 • Ett fritt formulerat motivationsbrev (max 200 ord, helst på engelska) om varför Du vill delta i workshopserien.
 • kort CV och kontaktuppgifter

I samband med workshoparna arrangeras också vissa öppna tillfällen och kringverksamhet som inte kräver att en binder sig till hela serien. Info om de öppna tillfällena publiceras efter hand.

Hur väljs deltagarna?

Deltagarna väljs av projektpersonalen och workshopsdragarna. Vi prioriterar deltagare som kan delta i ALLA workshopstillfällen men eftersträvar också en heterogen deltagargrupp vad gäller professionell bakgrund, kön, hemort o.s.v. med representanter från både fria fältet och institutioner.

När får jag veta om jag blivit vald?

Vi inleder genomgången av ansökningar direkt efter ansökningstidens utgång och försöker få ut info inom en vecka. I augusti informerar vi om möjliga ströplatser till workshoparna.

Vad kostar workshopserien?

Hela workshopserien är gratis för alla deltagare och vår målsättning är att även kunna betala en liten ersättning till dem som deltagit i hela serien. Vi kommer att prioritera att stöda deltagare med rese- och boendekostnader framom löner, så omfattningen av ersättningen klarnar i samband med att deltagarsammansättningen bestäms. Vi ansöker också om ytterligare medel för ändamålet.

Ersättning i form av lön/stipendie betalas för den sista workshopen och demo-produktionen under Hangö teaterträff 2016 till deltagare som medverkat i hela programmet. Rese- och boendeersättning utbetalas i samband med de enskilda workshoparna mot kvitton och måste förhandlas skilt innan workshoparna. Så här vill vi möjliggöra att även deltagare utanför Helsingfors har en lika stor möjlighet att delta. Eftersom vissa deltagare antagligen är på arbetsstipendium, vissa i anställningsförhållande och vissa freelancare utan stadig inkomst, eftersträvar vi att tillsammans med gruppen hitta ett sätt att fördela ersättningen så att det blir rättvist.