Workshopserie i fyra delar | Program för första cykeln Höst 2015- Vår 2016

10-12 deltagare
LUST – långsiktig utveckling av svenskspråkig teater
Curaterad och producerad av Rickard Borgström och Jonas Welander (LUST)

Inledning

Den autonoma skådespelaren erbjuder praktiska och teoretiska verktyg för skådespelaren att vidga sitt (verktygs-) register som självständig utövare, i det egna arbetet så väl som i det kollektiva. Utgångspunkten för arbetet är deltagarens egen praktik i ett undersökande möte med arbetsmetoder inom den samtida kontinentala teatern, för att fördjupa kunskapen om olika konstnärliga processer och utveckla sig själv som självständig arbetande scenkonstnär.

Deltagare som följer hela cykeln har möjlighet att delta i ett avslutande redovisningsprojekt, vilket syftar till att deltagarna prövar sina nyvunna kunskaper i ett ensemblearbete inför publik.

Parallellt med serien kan deltagare som följer hela serien be om studio- samtal/handledning kring det konstnärliga arbetet samt råd om finansiering och produktion.

Deltagarna utgörs av 5-8 skådespelare som är medlemmar i LUST och 3-4 övriga professionella scenkonstnärer. Du kan läsa mer om hur du anmäler dig här, deadline 26.6.2015

Programöversikt

Höst 2015​ ​

#1 DEN AUTONOMA SKÅDESPELAREN

Helsingfors 5-8 oktober 2015 med Knut Ove Arntzen och Haiko Pfost

Efter en historisk överblick av vad “skådespelararbete på teater” inneburit i Europa de senaste århundraden fokuserar workshopen på olika sätt att som självständig scenkonstnär verka inom en samtida postdramatisk kontext. Utgående från olika exempel som självbiografiska verk, fortlöpande verk, platsspecifika verk osv. letar deltagarna efter individuella strategier för att lämna invanda teatertekniker för att närma sig ett personligt samtida scenkonstuttryck.

Workshopen behandlar också praktiska aspekter i hur en samtida självständig scenkonstnär kan uppfattas som en rollmodell för den nyliberala självanställande arbetaren och reflekterar ämnet kritiskt.

Workshopen leds av Knut Ove Arntzen, professor i teatervetenskap vid Bergens universitet och Haiko Pfost, fri scenkonstnär, dramaturg och curator, Wien.

1 dag offentlig föreläsning och diskussion + 3 dagar workshop

#2 SKÅDESPELARARBETET MELLAN PROFESSIONALISM OCH DILETTANTISM, LEK OCH ALLVAR.

Helsingfors 30 november – 5 december 2015 med Jørgen Knudsen

På ett lekande utforskande sätt re- cirkuleras aspekter av avant- gardes olika spelstilar, för att belysa konventioner och kvalitetsnormer. Ett tillvägagångssätt som strävar efter att återuppta och omformulera våra idéer kring normer, konventioner, professionalism och estetiskt värde inom teatern. Deltagarna arbetar med textutdrag av t.ex. Ibsen. Workshopen leds av Jørgen Knudsen, medlem av norska Baktruppen och Konstnärlig ledare för Barents Dansfestival.

1 offentlig föreläsning + 4 dagar workshop + 1 dag presentation

Vår 2016

#3 QUEERING THE ACTOR, THE DRAMATIC TEXT AND THE THEATRE- BIOPHILIC MIXTURES.

Helsingfors 11-15 april 2016 med Sebastian Bark och Ilia Papatheodorou.

Workshopen bygger på föreställningsstrategier som är uppgiftsbaserade. Bortsett från klassiska skådespelartekniker, kommer deltagarna att arbeta med biografi, inte sför att skapa innehåll utan som en metod på scenen. Deltagarna uppmanas att använda personligt material, men för att berätta om sig själv,  utan för att positionera sin ställning på scenen. Workshopen genomsyras av ett queer- feministiskt perspektiv. Workshopen leds av Ilia Papatheodorou och Sebastian Bark, medlemmar i Berlinbaserade  teaterkompaniet SheShePop.

1 offentlig föreläsning + 4 dagar workshop

#4 PUTTING IT ALL TOGETHER, NOT.  

SLUTREDOVISNING AV WORKSHOPSERIEN.

Helsingfors 1-6 juni och Hangö  7- 10 juni 2016 med Haiko Pfost

Deltagarna driver en icke- hierarkisk arbetsprocess, där varje deltagare får göra sin egna sceniska val, men även i spel- situationen påverka föreställningens dramaturgi. Tanken är att utnyttja de prövade metoderna i föreställningsformat. Gruppen arbetar självständigt antingen som ensemble eller i solo-verk med vägledning av Haiko Pfost.

4 + 4 dagars workshop + 2 dagars demo-redovisning och feedback