Under Hangö teaterträff arrangerar Ny Tid i samarbete med LUST (Långsiktig utveckling av svenskspråkig teater r.f.) och Oblivia en verkstad i fördjupad teateranalys. Kursen riktar sig till både kritiker och teaterproffs, och fokus ligger på att fördjupa förståelsen för teaterkonstens former och innehåll snarare än på utvärdering av enskilda föreställningar.

Program:

Fredag 5.6
Kl 12-14 Deltagarna går på LUST:s seminarium kl 12-14 på Hotell Regatta med professor i teatervetenskap vid Bergens universitet Knut-Ove Arntzen. Tema för föreläsningen är hur visuell dramaturgi kan verka för att lösa upp (textcentriska) hierarkier inom teaterkonsten.

Kl 16.30 Deltagarna ser Oblivias föreställning Annika gör Svansjön (fredag 5.6. kl 16.30) och skriver utgående från dessa en kort reflekterande text under eftermiddagen. Tidtabellen är snabb och texten behöver alltså inte hålla hög stilistisk nivå.

Lördag 6.6
Kl 10-12 Gruppen samlas för en vidare diskussion med Knut-Ove Arntzen på Café Park, Appelgrensvägen 11, Hangö (mitt emot Casino). Diskussionen tar avstamp i deltagarnas texter men är ingen utvärdering av dem. Meningen är att fortsätta diskussionen där Arntzens föreläsning tog slut, och vidare förankra diskussionen i det inhemska teaterfältet. På basen av diskussionen har deltagarna möjlighet att utveckla sina texter till fristående essäer om teaterkonsten.

Onsdag 10.6
Kl 13-16 Kursdeltagarna har möjlighet att träffa Annika Tudeer, konstnärlig ledare för Oblivia, på Eskus Performancecentrum, Gasverksgatan 1, byggnad 6 andra våningen, vid Fiskhamnens metrostation. Diskussionen fortsätter på basen av de texter deltagarna har producerat. Deltagarna har möjlighet att ännu bearbeta sina texter och publicera dem i Ny Tid nummer 11/2015 som utkommer i samband med Baltic Circle-festivalen.

Programmet är avgiftsfritt, men vi önskar att deltagarna anmäler sitt intresse på adressen lasse@nytid.fi senast torsdag 3.6.