LUST föreläsningar med Thomas Kasebacher och Sarah Vanhee

27.11.2017 på Reprum, Verkstadsgatan 4A, 2 våningen
10.00 Fragile Imperfections – Föreläsning av Thomas Kasebacher
11.00 Friendly Intrusions – Föreläsning av Sarah Vanhee
12.00 Open discussion

LUST arrangerar ett öppet föreläsningstillfälle med Thomas Kasebacher och Sarah Vanhee. Föreläsningstillfället arrangeras som en del av projektet Den autonoma skådespelaren#3 – Storytelling: Från samhället tillbaka till scenen. Eftersom det finns ett begränsat antal platser ber vi er meddela om ert deltagande till lustrf@gmail.com
Föreläsningarna hålls på engelska.

Fragile Imperfections / Bräckliga ofullkomligheter – Föreläsning av Thomas Kasebacher
Hur kan historier berättas i ett föreställningssammanhang idag? Var börjar de, var slutar de? Hur överförs de till en publik? Hur kan ett utrymme omvandlas och omdefinieras genom berättande?

Thomas Kasebachers föreläsning Bräckliga ofullkomligheter cirklar kring dessa frågor och kommer att utforska området för performativt berättande genom att granska dess kvaliteter, begränsningar och möjligheter. Centrala utgångspunkter är idéer om misslyckande, det verkliga mot det fiktiva och föreställda, och de möjliga omöjligheterna.

Den inledande föreläsningen till Den autonoma skådespelarens tredje och sista årscykel, kommer att introducera nya infallsvinklar till Storytelling inom samtida scenkonst genom att undersöka berättelsen som format.

Friendly Intrusions / Vänliga intrång – Föreläsning av Sarah Vanhee
Sarah Vanhees konstnärliga praktik är kopplad till performance, bildkonst och litteratur. Hon skapar tillfälliga, porösa men tydligt definierade utrymmen där hon analyserar befintliga realiteter och låter dem konfronteras med absurda, utopistiska eller poetiska förslag. Ur denna friktion uppstår olika berättelser, landskap, praxisar och fiktioner. Sarah Vanhee kommer att föreläsa om sina senaste projekt både utanför och inom konstutrymmet. Föreläsningen fördjupar sig på de begreppsmässiga, symboliska, politiska och produktionsspecifika skikten som alla är sammanflätade i arbetet.  Hon visar hur hon använder konst och fiktion som verktyg för att kasta ljus på det osynliga eller lyfta ohörda röster, som medel för att nå ett oprecist slut och skapa en plats för osannolika möten.

 

Om föreläsarna

Thomas Kasebacher
Thomas Kasebachers arbete rör sig mellan performance, video, koreografi och bildkonst. Han är baserad i Wien där han driver kompaniet notfoundyet tillsammans med (scen)konstnären Laia Fabre. Kasebacher har studerat litteraturvetenskap i Innsbruck och London och scenkonst i Liverpool. Hans verk LINGER hade premiär på brut Wien 2013. 2014 skapades THE GREEN PARK PICNIC på beställning av Szene Salzburg Festival och THE SHAPING OF HOOKS – en performativ installation inom ramen för ett etnografiskt museum på beställning av Impulanz/Weltmuseum Wien. Han skapade LEGENDS & RUMORS som ett samarbete med Phil Hayes och Maria Jerez, verket turnerar fortfarande internationellt.

Han har jobbat med Kate McIntosh, Oleg Soulimenko, Matsune & Subal, Cuqui Jerez, Sarah Vanhee och FORCED ENTERTAINMENT. Kasebachers New Age folkdansverk THIS IS F *** DANCE hade premiär i brut Wien i november 2014. Hans senaste verk THE BOLANO PROJEKT – Part 1 -An Introduction och Part 2 – The Retrospective hade premiär 2015 och 2016 på EURO SZENE Festival och på Schauspielhaus Leipzig. Kasebacher har undervisat vid Yale University, Conneticut USA och Impulstanz Wien och är för närvarande knuten till MA-programmet New Performing Practices vid konsthögskolan DOCH i Stockholm. http://www.notfoundyet.net 

Sarah Vanhee
Sarah Vanhee använder sig av olika format som ofta (åter)skapas i stunden, genom verk som placeras i olika vardagsrum, ett fängelse, under affärsmöten, i parken, etc.

Till hennes senaste hör The Making of Justice (film), Oblivion (föreställning), I Screamed and I Screamed and I Screamed (videoinstallation och performance), Untitled (en serie av möten), Lecture For Every One (en serie av interventioner) Turning Turning (föreställning). Hennes arbete har visats i olika sammanhang som Van Abbe Museum (Eindhoven), Kunstenfestivaldesarts (Bryssel), Art Centre De Appel (Amsterdam), La Ferme du Buisson (Parijs), Centre Pompidou (Metz), Arnolfini Gallery (Bristol) IDans (Istanbul), Printemps de Septembre (Toulouse), Impulstanzfestivalen (Wien), Kiasma (Helsingfors), HAU (Berlin) etc. Hon var en av skribenterna till Untranslatables och har skrivit The Miraculous Life of Claire C and TT, samt olika texter för performance. Hon arbetar regelbundet med CAMPO (Gent) och är en av grundarna till Manyone vzw. Vanhee bor och arbetar i Bryssel. www.sarahvanhee.com  

— Lust

LUST Open lectures with Thomas Kasebacher and Sarah Vanhee

27.11.2017 at Reprum, Työpajankatu 4A, 2nd floor
10.00 Fragile Imperfections – Lecture by Thomas Kasebacher
11.00 Friendly Intrusions – Lecture by Sarah Vanhee
12.00 Open discussion

LUST invites you to take part in the open lectures by Thomas Kasebacher and Sarah Vanhee. The lectures are arranged in connection to the project The Autonomous Actor#3 – The Storytelling Cycle: From Community Work Back To The Stage. As there are a limited amount of seats we kindly ask you to inform about your participation at lustrf@gmail.com

Fragile Imperfections – Lecture by Thomas Kasebacher
How can stories be told in the performative space, nowadays? Where do they start, where do they end? How do they transfer to an audience? And how can a space be transformed and redefined through storytelling?

Thomas Kasebacher’s lecture Fragile Imperfections revolves around these questions and will explore the field of performative storytelling, examining its ins and outs, its boundaries, and its possibilities. Ideas of failure, of the real versus the fictional and imagined, and of possible impossibilities lie at center of his investigation.

This opening lecture of LUSTs project The Autonomous Actor#3  will introduce possibilities of storytelling in contemporary performative arts, treating the story-format as a broad field of investigation.

Friendly Intrusions – Lecture by Sarah Vanhee
Sarah Vanhee creates temporary and porous yet clearly defined spaces in which she analyzes existing realities and confronts them with an absurd, utopian, or poetic proposal. Out of the resulting friction, different narratives, landscapes, practices, and fictions emerge. In her lecture, Sarah Vanhee will speak about recent projects realized both outside and inside the art space. She will elaborate on the conceptual, symbolic, political, and production-specific layers of her work, which are all intertwined, as well as show how she uses art and fiction as tools to shed light on the unseen or to amplify previously unheard voices, as a means to no precise end, and as a place for unlikely encounters.

About the lecturers

Thomas Kasebacher
Thomas Kasebacher’s work travels between performance, video, choreography and visual arts. He studied comparative literature in Innsbruck and London and performing Arts in Liverpool. Currently he lives and works in Vienna, where together with Laia Fabre creates works under the label of notfoundyet. LINGER, was premiered at brut Wien in 2013. In 2014 he received commissions from Szene Salzburg Festival – THE GREEN PARK PICNIC – and Impulstanz/Weltmuseum Wien – THE SHAPING OF HOOKS – a performative installation piece in the frame of an ethnographic museum. He collaboratively created LEGENDS & RUMOURS together with Phil Hayes and Maria Jerez, which is currently touring internationally. http://www.notfoundyet.net

He has been working with Kate McIntosh, Oleg Soulimenko, Matsune & Subal, Cuqui Jerez, Sarah Vanhee and FORCED ENTERTAINMENT. The new age Folkdance piece THIS IS SO F***DANCE premiered in brut Vienna in November 2014. His last works THE BOLANO PROJEKT – Part 1 -An Introduction and Part 2 – The Retrospective premiered 2015 and 2016 at EURO SZENE Festival and at the Schauspielhaus Leipzig. Kasebacher has been teaching at Yale University, Connecticut USA and Impulstanz Vienna and is currently engaged in the MA program New Performative Practices at the arts academy DOCH in Stockholm.

Sarah Vanhee
Sarah Vanhee’s artistic practice is linked to performance, visual arts and literature, and unfolds in various environments. “I create temporary, porous yet clearly defined spaces in which I analyze existing realities and confront those with an absurd, utopic or poetic proposal. From this friction different narratives, landscapes, practices and fictions emerge.

Recent works include The Making of Justice (film), Oblivion (performance), I Screamed and I Screamed and I Screamed (video-installation & performance), Untitled (series of meetings) , Lecture For Every One (series of intrusions), Turning Turning (performance). Her work has been presented in diverse contexts such as Van Abbe Museum (Eindhoven), Kunstenfestivaldesarts (Brussels), Art Centre De Appel (Amsterdam), La Ferme du Buisson (Parijs) , Centre Pompidou (Metz), Arnolfini Gallery (Bristol), iDans (Istanbul), Printemps de Septembre (Toulouse), Impulstanzfestival (Vienna), Kiasma (Helsinki), HAU (Berlin) etc. She co-published Untranslatables and wrote The Miraculous Life of Claire C and TT, as well as different texts for performance. She regularly works with CAMPO (Ghent) and is founding member of Manyone vzw. Vanhee lives and works in Brussels. www.sarahvanhee.com

— Lust

Den Autonoma SKådespelaren#3 till Meteor!

Deltagargruppen i den tredje årskullen av Den Autonoma Skådespelaren reser till Bergen för att ta del av programmet i Meteor festivalen som arrangeras av BIT Teatergarasjen. Den inplanerade Nuuk resan gick tyvärr inte att förverkliga, men tur i oturen kunde BIT Teatergarasjen i Bergen ta emot oss på kort varsel och dessutom hjälpa till med att lägga upp ett skräddarsytt program anpassat till resten av workshopshelheten.

Under ett aningen förlängt veckoslut får gruppen ta del av det digra programmet som ytterligare utvidgas med några workshops enbart för LUST.
Deltagargruppen i tredje årskullen av Den Autonoma Skådespelaren är:
Jenni Elina von Bagh
Andrea Björkholm
Wilhelm Grotenfelt
Meri Anna Hulkkonen
Mari-Helen Hyvärinen
Elisa Makarevitch
Anna-Sofia Nylund
Olga Palo
Kira-Emmi Pohtokari
Haiko Pfost och Jonas Welander deltar i resan som handledare.
— Lust

Den autonoma skådespelaren#2 på Hangö Teaterträff!

LUST – Den autonoma skådespelaren #2
It’s only a statement
Fredagen 9.6 kl.21.00 på Hangö teaterträff
http://hangoteatertraff.org/event/its-only-a-statement/ 

Är det möjligt att engagera sig politiskt via konsten, eller blir det kompensatoriskt; snarare ett sätt att rättfärdiga navelskådande debatter som inte leder till aktion? Är det längre konst, ifall den skapas för att uppnå ett visst förutbestämt mål?

Genom offentliga interventioner under dagen och en sammankomst med publiken på kvällen är LUSTs projekt Den autonoma skådespelaren tillbaka i Hangö, den här gången för att utforska teaterns politiska möjligheter.

LUSTs tre-åriga fortbildningsprojekt “Den autonoma skådespelaren” erbjuder praktiska och teoretiska verktyg för skådespelaren som självständig utövare både i det egna och i det kollektiva arbetet. Utgångspunkten är deltagarens egen praktik i ett undersökande möte med arbetsmetoder som introduceras i workshops med internationella scenkonstnärer. Projektets andra årscykel fokuserar på den politiska aspekten av skådespelararbete och scenkonstproduktion.

Arbetsgruppen / Työryhmä / Group

By and with: Haje Abrahamsson, Juhana von Bagh, Kajsa Ek, Lina Ekblad, Valborg Frøysnes, Gogo Idman, Elisa Makarevitch, Sara Melleri, Ranjit Menon, Jarkko Partanen, Kira-Emmi Pohtokari, Fabian Silén, Tobias Zilliacus
Mentor / Menttori / Mentor / Outside eye: Haiko Pfost
Workshops / Työpajat / Workshops: Florian Malzacher, Maja Degirmendzic & Boris Ceco of God’s Entertainment, Yael Ronen, Haiko Pfost.
Produktion / Tuotanto/ Production: LUST / Jonas Welander
Produktionsassistent / Tuotantoapulainen / Production assistant: Adina Tallberg
Tack / Kiitos / Thank you: Münchner Kammerspiele / Anne Schulz (KammerCampus), Hangö Teaterträff
Med stöd av / Tukijat / Supported by: Svenska kulturfonden, Goethe Institute Helsinki

Genre: Performance
Längd / Kesto / Duration: 2h
Åldersrekommendation / Ikäsuositus / Age recommendation: Vuxna / Aikuiset / Adults
Språk / Kieli / Language: Multilingual (Swe / Fin / Eng)
Övrigt / Muuta / Other: Demo performance that will be made on location

— Lust

Yael Ronen – from private storytelling to political comedy

Torsdagen 11.5.2017 kl. 10-12 på Viirus, Sjötullsgatan 33

Föreläsning: Yael Ronen – from private storytelling to political comedy

 

© Photo: Maxim Gorki Theater
© Photo: Maxim Gorki Theater

LUST arrangerar en öppen föreläsning med Yael Ronen som en del av projektet Den autonoma skådespelaren #3 – The Political Actor. I sin föreläsning presenterar Ronen sina arbetsmetoder genom exempel från sina senaste föreställningar. Ronen är känd för att tackla politiskt känsliga frågor som många andra skyggar för att närma sig. Detta lyckas hon med utan att moralisera, och använder istället humor som verktyg.

Yael Ronen är född i Jerusalem och verkar idag som in-house regissör på Gorki teatern i Berlin. Hon gjorde internationellt genombrott 2008 med föreställningen Third Generation som skapades tillsammans med palestinska, tyska och israeliska skådespelare. Hon har gästat Theatertreffen i Berlin flera gånger och 2017 erhöll hon tyska ITI:s pris i samband med Theater der Welt i Hamburg.

Föreläsningen arrangeras som en öppen del inom projektet Den autonoma skådespelaren med stöd av Svenska kulturfonden och Goethe institutet i Helsingfors.

Om Den Autonoma Skådespelaren

Den autonoma skådespelaren erbjuder praktiska och teoretiska verktyg för skådespelaren att vidga sitt (verktygs-)register som självständig utövare, i det egna arbetet så väl som i det kollektiva. Utgångspunkten för arbetet är deltagarens egen praktik i ett undersökande möte med arbetsmetoder inom den samtida kontinentala teatern, för att fördjupa kunskapen om olika konstnärliga processer och utveckla sig själv som självständig arbetande scenkonstnär. I projektets andra årscykel ligger fokus på den politiska aspekten av skådespelararbete och scenkonstproduktion.

 

Lecture: Yael Ronen – from private storytelling to political comedy
Time: Thursday May 11th at 10-12 am
Place: Viirus, Meritullinkatu 33, Helsinki

Yael Ronen, in-house Gorki director, was born in Jerusalem in 1976. She is internationally considered as one of the most exciting theatre makers of her generation. The greatest tool at her disposal is black humour in the framework of historical conflicts. Ronen’s play Third Generation, featuring German, Israeli and Palestinian actors, was invited to numerous festivals. Another of her productions Hakoah Wien, developed at Schauspielhaus Graz, was awarded the Austrian Nestroy theatre prize in 2013. She staged the world premiere of the adaptation of Olga Grjasnowa’s bestselling novel All Russians Love Birch Trees. Common Ground emerged as a meditation from Ronen and her actors on the aftermath of the war in former Yugoslavia. 2015 the play was invited to the reknowned Theatertreffen Festival at Berlin and won the audience award at Mülheimer Theatertage. Her latest productions at Gorki are Erotic Crisis and Das Kohlhaas-Prinzip as well asThe Situation which was invited to the Theatertreffen 2016. The Piece was elected as piece of the year (Stück des Jahres) 2016. In 2017 she received the prize of the International Theater Institute (German Centre) within the framework of the Theater der Welt in Hamburg.

The lecture is arranged with support by Svenska kulturfonden and Goethe Institute Helsinki.

 

GI_Logo_horizontal_green_PMS_CoatedSvenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB 

— Lust

About the Role of the Performer

Documentation of the Seminar About the Role of the Performer, 6 March Black Box Theatre, Oslo International Theatre Festival 2016

Text by Valborg Frøysnes
Video by Dirk Richard Heidinger

«Der Schauspieler ist tot» she stated confidently while flicking her hair to the side. «Oh, eh, ach so, eh, wie meinst du?» I uttered in my clumsy German. ”The classically trained actor who through his/her craft conveys emotions to an audience, does not have a future”, she answered convincingly. The German director/performer/curator/academic, who I met in Brussels back in 2009 during Kunstenfestivaldesarts, looked at me as if this was not something I already knew. Well, at the time it had become increasingly apparent, that an overwhelming majority of the contemporary work, which were performed at festivals and independent stages throughout Europe, had every type of performer except performers like myself, namely classically trained actors. Children, animals, technicians, people from the street, disabled, elderly, youths, refugees, Nazis, homeless people, singers who do not sing, dancers who do not dance, and the list goes on, had overtaken the trendy and vibrant stages of Europe. When I then later started reading about the post-spectacular theatre, which does not have the performer as an elementary component in its definition of theatre, it would be about time to start to worry about my profession. Was all my hard work the last 10 years a waste? All my daily tongue-twisting exercises, my continuous rolling up and down the spine, my cat stretches, my deep dive into the complex world of Shakespearean language, my well articulated projected voice which carried to the back row, was all this old fashion rubbish, that no one, who concerned themselves with contemporary theatre and had good taste, would even care about? Had my dear craft become an obstacle in order to continue to work with progressive and interesting directors and theatre makers? Did I notice a sensation of being slightly offended? Was the trained actor about to become superfluous?

All these questions might not be as interesting in 2016 anymore. However, there is little doubt that the role of the performer, within theatre and dance, has evolved and changed, and continues to develop in different directions. An actor does not necessarily only embody a character in a narrative, nor does a dancer merely dance a given choreography. The performer might have a function as a co-writer, co-dramaturge, perform as him/herself, perform simple single actions, or only figure as an arranger of the performance. The relation and border between performer-audience is evolving, and at times entirely repealed. The traditional roles of dancer/choreographer, actor/director are also subject to alterations. Some artists work with a flat structure in a collective process, others alternate being the outside eye, whilst others again keep the traditional structure and given assignments.

Together with one of Norway’s most exciting and successful contemporary choreographers, Ingri Fiksdal, we wanted to make a seminar where we could investigate the role of the performer further, how these changes and displacements influence and affect the arts.

We collaborated with Black Box Theatre in Oslo and the seminar took place during Black Box‘s own festival OIT (Oslo International Theatre Festival). The seminar was tied up to the performances during the festival, so that it was not purely a theoretical seminar, but with practical elements to it, as well.

Also, the fact that the University of Oslo have closed down their faculty of theatre studies has resulted in a vacuum within the theoretical performance discourse in Norway‘s capital. This is very unfortunate in a time when theory has become an increasingly important tool for contemporary practitioners.

We invited the following five speakers; Trine Falch, Prof. Dr. André Eiermann, Anders Paulin, Prof. Chrysa Parkinson and Lisa Charlotte Baudouin Lie, all highly respected within their field, to discuss, debate and lecture about the development of the performer. In the intersection between the craft and the conceptual, new areas are explored and discovered. Is the craft and specialisation left behind, and overtaken by other types of expressions and aesthetics? How does the one influence the other, and where does today’s focus lie? We wanted to explore the role of the performer in contemporary performance, theatre, dance and choreography; where we are, where we have been and where we are heading. And ask the question; what can a performer be?

Maybe the autonomy of the actor lies in exactly this question. Not stating what an actor is or should be, but asking the question what an actor can be. Maybe an actor‘s autonomy lies in its curiosity about what one can be, and not what it already is or should be.

In the following you will see a recording of four of the five lectures from The Seminar About the Performer, followed by panel discussions.

Valborg Frøysnes

Supported by:

kulturraadet_sort_storFFUK_Logo

 

 

 

Lecturers:

– Trine Falch (NO) – artist with background in theatre studies (UiB), Verdensteatret and the artist collective Baktruppen. Work includes theatre (writing, directing, acting, stage design), performance art, visual art, and more.

– Prof. Dr. André Eiermann (D) – theatre scholar and dramaturge. Developed the term ”postspectacular theatre” in 2009. Studied and obtained his PhD at the Institute for Applied Theatre Studies at the University of Giessen, Germany. Replaced Prof. Hans-Thies Lehmann in 2010 until 2011 as interim professor at the Institute for Theatre, Film and Media Studies at the Goethe University in Frankfurt am Main. Working as a dramaturge for Heine Avdal and Yukiko Shinozaki, and currently as guest professor at the Universität der Künste in Berlin.

– Anders Paulin (SE) has been directing 30+ productions at theatres as Nationaltheatret in Oslo, Deutsches Schauspielhaus in Hamburg, The Royal Theatre in Copenhagen and Backateatern in Gothenburg. Since a number of years a recurring thematic figure has been non-mimetic performative tools, with a focus on story and performer as interfaces and an idea of the stage as platform for exchange and production of experiences rather than representations. Currently Anders Paulin is working with the accumulative archive /performance Three White Soldiers together with Johan Forsman and the research project Non-Mimetic Peformativity at the The Danish School of Performing Arts in Copenhagen. http://www.anderspaulin.com

– Prof. Chrysa Parkinson (U.S.)- American dancer and teacher, based between Brussels and Stockholm. Parkinson is the head of New Performative Practices at Dans och Cirkushögskolan in Stockholm. She also teaches regularly at P.A.R.T.S. in Brussels, and has worked with artists such as Rosas/Anna Teresa de Keersmaker, Mette Ingvartsen and Jonathan Burrows.

(sorry, no video available)

Lisa Charlotte Baudouin Lie (NO) – director, actor, playwright and writer. Lie trained as an actor at Norwegian Theatre Acadamy in Fredrikstad and as a director at Stockholm Acadamy of Dramatic Arts. She has influenced Norwegian performing arts/live arts through a mix of pop-culture, trash and misanthropical honesty. Lie‘s performance Skogsunderholdning will be shown during OIT on the 5-6 March.

Moderator:

Camilla Eeg-Tverbakk (NO) is a dramaturg and associate professor at the Norwegian Theatre Academy (NTA)/ Østfold University College. She holds an MA in Performance Studies from NYU and an MA in Theatre science from the University of Oslo. She is currently finishing her PhD at Roehampton University/ London on documentary theatre and dramaturgy. She freelances as a dramaturg for theatre and dance companies, has extensive teaching – and lecturing experience. She is the editor of “Dans i Samtiden” (Spartacus 2006) on Norwegian contemporary dance, and has co-edited “Performance Art by Baktruppen, First Part” (Kolon 2009) and “Responsive Listening” (Brooklyn Arts Press 2015) on the teaching philosophy of NTA.

Artistic supervisor:

Ingri Fiksdal (NO) – Choreographer. Artistic researcher at Oslo National Academy of the Arts. Fiksdal has developed internationally acclaimed performances such as Hoods, Band and Night Tripper.

Initiator and coordinator:

Valborg Frøysnes (NO)- actress and theatre scholar. Trained at Rose Bruford College, London. Has a master in performing arts from the University of Frankfurt am Main.

— Lust

Deltagarna i DAS#2 är valda

Deltagargruppen för DAS#2 2016-17 är:

Haje Abrahamsson
Juhana von Bagh
Kajsa Ek
Lina Ekblad
Valborg Frøysnes
Gogo Idman
Elisa Makarevitch
Sara Melleri
Ranjit Menon
Jarkko Partanen
Kira-Emmi Pohtokari
Fabian Silén
Tobias Zilliacus

— Lust

Den autonoma skådespelaren på Hangö teaterträff! Första årets demo-produktion och publicering av andra årets program

Det treåriga projektet Den autonoma skådespelaren (DAS) avslutar sin första årscykel med demo-föreställningar under Hangö teaterträff 10,11 och 12 juni. Vi har också glädjen att publicera programmet och inleda deltagarantagningen av projektets andra årscykel, som inleds hösten 2016 och avslutas våren 2017. Programmet går att läsa på svenska och engelska. Projektet är en del av Svenska kulturfondens strategiska satsning på teaterfältets utveckling.

Projektet riktar sig i förstahand till det finlandssvenska teaterfältet men är även öppet för andra professionella scenkonstnärer. Verksamheten bygger på en serie workshops och föreläsningar med internationellt framstående och nyskapande scenkonstnärer och teoretiker. Workshoparna är endast för deltagargruppen som väljs genom en urvalsprocess medan samtliga föreläsningar är öppna för alla intresserade.  

Den autonoma skådespelaren #2  behandlar den politiska aspekten av skådespelararbete och scenkonstproduktion. Fokus ligger på hur politiska och formmässiga aspekter vävs samman eller separeras i olika postdramatiska strategier inom samtida scenkonst.

Haiko Pfost, känd bl.a. från sitt arbete med brut Wien, fungerar som mentor och kurator för DAS#2. Med sitt breda kontaktnät och sin kunskap om den samtida scenkonstutvecklingen har han lagt ett program som erbjuder deltagarna en sällsynt möjlighet att bredda sin kompetens med nya perspektiv på hur scenkonst kan vara en tillgång för en politisk diskussion i samhället. Årscykeln inleds med en prolog i form av en studieresa till Münchner Kammarspiele i oktober 2016. Deltagarna har där en möjlighet att skapa gemensamma referenser genom ett brett utbud av föreställningar och diskussioner med lokala och gästande scenkonstnärer, dramaturger, kuratorer och producenter.

Årets andra workshop behandlar politisk teater ur ett mer teoretiskt perspektiv med öppna föreläsningar av Trine Falch, som tidigare bl.a. varit verksam i norska Baktruppen och Florian Malzacher som etablerat sig som en av de främsta experterna på den samtida utvecklingen av teater som politisk konstform. Malzacher leder också en workshop på ämnet.

Vårens program aktiverar gruppen bl.a. genom att utveckla och pröva egna strategier under handledning av Wien-baserade God’s Entertainment, kända bl.a. för sin aktionistiska teaterinterventioner i offentliga rum.

Årscykelns tredje workshops leds av den prisbelönta teaterskaparen Yael Ronen, bekant från bl.a. Theatertreffen och Maxim Gorki teatern i Berlin. I workshopen arbetar deltagarna med väldigt privata berättelser som placeras i större politiska sammanhang på ett lekfullt sätt.

På samma sätt som den första årscykeln, avrundas DAS#2 med en avslutande workshop som leder till en eller flera demo-produktioner som visas under Hangö teaterträff 2017. Gruppen arbetar självständigt men får handledning av Haiko Pfost

Den autonoma skådespelaren utförs som ett av de strategiska projekten som stöds av Svenska kulturfonden. Projektets andra årscykel stöds också av bl.a. Goethe institutet i Helsingfors.

För mer information:
Jonas Welander
lustrf at gmail.com / welanderj at gmail.com
+358 45 164 6004
www.lust.fi

 

— Lust

Den Autonoma Skådespelaren#2 The Political Actor

Den autonoma skådespelaren #2 (DAS#2)

Workshopserie i fem delar | Program för projektets andra cykel | höst 2016 – vår 2017

LUST – långsiktig utveckling av svenskspråkig teater
Curator Haiko Pfost, Produktion LUST/Jonas Welander

Om Den Autonoma Skådespelaren (DAS)
Den autonoma skådespelaren erbjuder praktiska och teoretiska verktyg för skådespelaren att vidga sitt (verktygs-)register som självständig utövare, i det egna arbetet så väl som i det kollektiva. Utgångspunkten för arbetet är deltagarens egen praktik i ett undersökande möte med arbetsmetoder inom den samtida kontinentala teatern, för att fördjupa kunskapen om olika konstnärliga processer och utveckla sig själv som självständig arbetande scenkonstnär. I projektets andra årscykel ligger fokus på den politiska aspekten av skådespelararbete och scenkonstproduktion.

Deltagare som följer hela cykeln har möjlighet att delta i ett avslutande redovisningsprojekt, vilket syftar till att deltagarna prövar sina nyvunna kunskaper i ett ensemblearbete inför publik. För deltagande i slutproduktionen betalas en liten ersättning, vars storlek fastlås då produktionens omfattning klarnat.

Parallellt med serien kan deltagare som följer hela serien be om studio- samtal/handledning kring det konstnärliga arbetet samt råd om finansiering och produktion.

Målsättningen är att samla en deltagargrupp som kan följa hela programcykeln och som både består av LUST-medlemmar och andra verksamma inom scenkonst. Vi eftersträvar en deltagarsammansättning där ca två tredjedelar är LUST-medlemmar och ca en tredjedel professionella (scen)konstnärer med annan professionell bakgrund (t.ex. regissörer, teoretiker, dramaturger, koreografer, scenografer o.s.v.). Till den andra verksamhetscykeln väljs 10-12 deltagare totalt. I samband med workshoparna arrangeras också föreläsningar och annat program som är öppna för alla.

Workshoparna hålls i första hand på engelska men för demo-produktionerna väljs språk utgående från föreställningskoncept. Hela programmet är gratis och för den avslutande demo-produktionen finns en produktionsbudget.

Hur anmäler jag mig?
Vår främsta prioritet ligger i att samla en deltagargrupp som har ett genuint intresse att arbeta med projektets tematik och möjlighet att binda sig till projektets ramar.
Skicka ett ansökningsmail med rubriken: DAS #2 rekrytering, till lustrf (at) gmail.com. Sista anmälningsdag är 30 juni 2016. I ansökan ska följande info finnas:

 • Info om vilka workshopar du kan delta i. Deltagare som kan delta i alla workshoptillfällen prioriteras, men potentiella ströplatser fylls också om sådana blir över. Nämn också ifall du enbart kan delta på dagar/kvällar vid vissa datum samt ifall du är i behov av boende.
 • Ett fritt formulerat motivationsbrev (max 200 ord, på engelska) om varför Du vill delta i workshopserien och din relation till tematiken.
 • kort CV och kontaktuppgifter

I samband med workshoparna arrangeras också vissa öppna tillfällen och kringverksamhet som inte kräver att en binder sig till hela serien. Info om de öppna tillfällena publiceras efter hand. 

Vad förväntas av mig som deltagare?

 • ett genuint intresse för projektets tematik och för att utvecklas som scenkonstnär.
 • att bekanta mig med tematiken för projektet även utanför workshoparna. Projektpersonalen kan hjälpa genom att rekommendera litteratur mm. men det är också välkommet att söka upp eget material.
 • att förbinda sig till programmets ramar och ta ansvar dels för den personliga utvecklingen men också för gruppens gemensamma mål.

Programöversikt 2016-17

Höst 2016
#0 EXCURSION (KammerCampus #7): All inclusive?
Hur Münchner Kammarspiele öppnade upp för nya modeller för produktion och politiskt innehåll.
München, 13–16 oktober 2016, Münchner Kammerspiele

Vi börjar året med att kartlägga fältet och projektets tematik. För ett år sedan, öppnade institutionsteatern Münchner Kammarspiele ytterligare upp för fria produktioner och konstnärliga uttryck tidigare främst synliga på det fria fältet. Teatern har åtagit sig att främja scenkonstens internationalisering och ett starkt innehållsmässigt fokus på det urbana samhällets realiteter.  

Hur funkar det i praktiken att jonglera med en bred vidd av olika format och innehåll? Vad innbär en fri produktion/samproduktion med och hos en väletablerad institution? Vilka möjligheter och risker ingår? Vad innebär det för det återstående fria fältet i München?

Dessa frågor behandlas under träffar med ett brett spann av scenkonstnärer, dramaturger och kuratorer/producenter. Workshopen anknyter till föreställningen “The Greatest Show on Earth” som erbjuder en möjlighet att bekanta sig med flera av de mest spännande scenkonstnärerna på det internationella fria fältet i en ny form av samarbete. Hur produceras politisk teater på det fria fältet och på en stadsteater?

#1 INTRODUCING THE POLITICAL ACTOR
Helsingfors, 7–10 december 2016 med Florian Malzacher och Trine Falch
2 föreläsningar 3 dagar workshop

#1.1 Consequence Strikes Back – a lecture/performance by Trine Falch
I sin föreläsning frågar sig Trine Falch vad som styr världen – bakterier? Politik? Eller teater? Och vad händer med (politisk) teater när vi inser at magbakterier kan ha ett större inflytande på oss än vad politik har?  

Föreläsningen inleder också en reflektion av hur kausalitet igen kan vara relevant som narrativt verktyg efter att ha varit frånvarande en längre tid. Falch eftersträvar att leka med språk och allvar i hennes kritiska förhållningssätt till det ofta påklistrade begreppet “politisk teater”.

#1.2 Not Just a Mirror – a lecture by Florian Malzacher
Representation av vem, på vilket sätt, och med vilken rätt? Den nyliga krisen som drabbat representation inom demokratin har också drabbat förhållandet till representation i teater. Teater, som länge ansetts vara en politisk konstform, kämpar nu med att föhålla sig på ett relevant sätt till samhället. Föreläsningen belyser en form av teater som försöker engagera sig med samhället både vad gäller innehåll och form, för att skapa en samtida gemenskap där sociala och politiska handlingar kan sättas i rörelse och där samhällsformer i sina existerande eller möjliga variationer blir beprövade, uppförda, expanderade, testade eller t.o.m. upffunna.

#1.3.The Political Actor – Workshop
Workshopen som följer föreläsningen “Not Just a Mirror” erbjuder en fördjupad inblick i hur  teater specifikt behandlar frågor om representation och deltagande på olika sätt – från Lotte van den Bergs “Building Conversation” till Jonas Staals “New World Summit” och vidare till Milo Raus teaterrättegångar. Andra exempel omfattar verk av kollektivet Chto Delat från St. Petersburg, Israeliska Public movement och många fler. Teoretisk inspiration tas från Brecht, Chantal Mouffe och Claire Bishop.

Genom att också utgå från egna verk av deltagarna, diskuterar vi på hurudana specifika sätt teater som format kan vara politisk – till sitt innehåll och till sin form.

Workshopen består av en föreläsning av Trine Falch samt en föreläsning och workshop av Florian Malzacher.

Vår 2017

# 2 WRONG DELIVERY. SKÅDESPELANDE SOM AKTIONISM OCH MISSUPFATTNING
Helsingfors, 6–10 february 2017, med God’s Entertainment
5 dagar workshop 1 dag presentation

God’s Entertainment eftersträvar att avsiktligt (mal)placera konstens och kulturens uttryck i staden. Avsikten är att skapa ett övergripande utrymme för konst, experiment, växelverkan och frihet. För detta ändamål skapar WRONG DELIVERY en mobil process och förflyttar utrymmen för att öppna upp för nya perspektiv på status, praktisk omarbetning och brytandet av regler. Vi producerar, lastar på och av och levererar. Gladeligen gör vi felleveranser, men vi gör dem rätt. Syftet blir att fylla WRONG DELIVERY med ideer, teser, erbjudanden och störande element för att sedan placera ut dem i staden på ställen de är ämnade för. Vi tror att stadens framtid och komplexitet inte står att finna i stadskärnan, utan i den diversitet som finns i utkanten. “Utkanten” eller “periferin” är inte nödvändigtvis en geografisk plats, utan kan också innefatta aspekter av samhälleliga, sociala eller konstnärliga exkluderanden och ghettoifieranden.

God’s Entertainment är kända för sina provokativa och direkta aktioner och för att hellre pröva olika handlingar innan de identifieras som konceptuell konst. Under den 5 dagar långa workshopen uppmuntras deltagarna att pröva gränserna för sina egna konstnärliga uttryck.

#3 COMMON GROUND. FRÅN PRIVAT BERÄTTANDE TILL POLITISK KOMEDI
Helsingfors, 11–15 maj 2017, med Yael Ronen
1 öppen föreläsning 4 dagar workshop

Under workshopen utgår vi från privata berättelser som placeras i ett större politiskt sammanhang. Deltagarna ombes utgå från sitt eget material – inte för att prata om sig själv, utan för att skapa en ståndpunkt på scenen som på ett lekfullt sätt behandlar historia och berättelser. Fokus ligger inte på fakta, utan på personliga upplevelser och subjektiv uppfattning. Yael Ronen, som redan gästat Theatertreffen flera gånger och vunnit flera priser för sitt arbete, är känd för att tackla politiskt känsliga frågor som många andra skyggar för att behandla. Detta lyckas hon med utan att moralisera, och använder istället ett annat vapen: humor.

# 4 PUTTING IT ALL TOGETHER, NOT.
FINAL PART OF THE CYCLE.
Helsingfors 1 – 4 juni och Hangö 6–10 juni 2017 med Haiko Pfost
4 + 4 dagars workshop + 2 dagar demo-redovisning och feedback

Deltagarna driver en icke- hierarkisk arbetsprocess, där varje deltagare får göra sin egna sceniska val, men även i spel- situationen påverka föreställningens dramaturgi. Tanken är att utnyttja de prövade metoderna i föreställningsformat. Gruppen arbetar självständigt antingen som ensemble eller i solo-verk med vägledning av Haiko Pfost.

Den autonoma skådespelaren utförs som ett av de strategiska projekten som stöds av Svenska kulturfonden. Projektets andra årscykel stöds också av bl.a. Goethe institutet i Helsingfors.

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGBGI_Logo_horizontal_green_PMS_Coated

 

— Lust

The Autonomous Actor #2 The Political Actor

The Autonomous Actor#2

Workshop series in five parts | Program for the second cycle – Autumn 2016 – Spring 2017

LUST – långsiktig utveckling av svenskspråkig teater
Curated and Produced by Haiko Pfost and Jonas Welander (LUST)

Introduction
The workshop series The Autonomous Actor provides the participating actors with practical and theoretical tools to strengthen their competence as independent artists, both in their own practice as performers and as a part of a collective. The starting point for this work is examination of the participants’ own practices in an exploratory meeting on general practices within contemporary continental theater, which is meant to provide a deeper understanding of differing artistic processes in order to support their development as independent artists. This year’s program will focus more on the political aspect of acting and producing.

Participants who are present for a full cycle have the opportunity to take part in a concluding final project aimed at enabling the participants to test their newly acquired skills as an ensemble before an audience. The participants of the demo-production will receive payment for the work. The size on the payment is determined by the size of the production that will be determined during the year. In parallel with this series, participants may ask for studio meetings and/or mentoring on their artistic work as well as for advice on financing and production.

The participants will mostly be gathered from theatre professionals connected with the Swedish-speaking acting program at the Theatre Academy of Helsinki (LUST members) but also performing arts professionals with other backgrounds (Finnish-speaking actors’ program, directors, dramaturgs, designers, etc.) are welcome to apply. There will be a total of 10-12 participants in the cycle.

How to apply?

Send an e-mail with “DAS #2 rekrytering” in the subject header to lustrf (at) gmail.com. Application deadline 30th of June. Add the following information:

 • Which of the workshops you are available to participate in. Also mention if you only can participate certain days or hours. We prioritize participants who can commit to the program and participate in all workshops.
 • A letter of motivation (200 words max.) about why you want to participate in this workshop series.
 • A brief CV and contact information.
  For more information please contact lust [at] gmail.com

What it expected of me as a participant?

 • A genuine intresse of the thematics of the project
 • A commitment to study the thematics of the project outside of the specific workshops. You can ask for recommendations of material from the project staff.
 • To commit to the frames of the project and take responsibility to develop as an independent artist as well as to commit to the goals set by the group.

Program Overview

Autumn 2016
#0 EXCURSION (KammerCampus #7): All inclusive? How Münchner Kammerspiele went about opening itself to new modes of production and political content.
Munich, 13–16 October 2016, Münchner Kammerspiele

This year’s program begins with a stock-taking of sorts. One year ago, the theater Münchner Kammerspiele opened itself up even further to production companies and aesthetics from the independent scene. And it has now made a commitment to promoting both theater’s internationalization and a strong focus on the reality of urban society in terms of content.

How does one manage this tightrope act of differing formats and topics? What do independent production and/or coproduction with and at an established institution mean? What opportunities and risks are involved? And what does this mean for the rest of the independent scene in Munich?

These questions are to be discussed in meetings with a range of artists, dramaturges, and curators/producers. The Greatest Show on Earth represents an opportunity to get to know several of the international independent scene’s most exciting artists in a new form of collaboration. So just how, then, is political theater to be produced in the independent scene and at a city-run theater?

#1 INTRODUCING THE POLITICAL ACTOR
Helsinki, 7–10 December 2016 with Florian Malzacher and Trine Falch
2 public lectures + 3-day workshop session

#1.1 Consequence Strikes Back – a lecture/performance by Trine Falch
In her lecture, Trine Falch asks what moves the world – bacteria? Politics? Or theatre? And: What happens with (political) theatre when we learn that gut bacteria might have a greater impact on us than politics?

It is also the beginning of a reflection on how causality might once again be relevant as a narrative tool after a long period of absence in a performance based context. Falch attempts to play with both language and seriousness in her critical approach to “political theatre” as a label.

#1.2 Not Just a Mirror – a lecture by Florian Malzacher
Whom to represent, in which way, and with what right? The recent crisis of representation in democracy has also hit the representation machine of theatre at its core. Theatre, long considered to be the political art form, now struggles with how to relate adequately to society. This lecture looks at a theatre that seeks to engage with society in both its content and its form, creating a contemporary community in which social and political actions can be deployed and in which societies in their existing or possible varieties can be performed, expanded, tested, or even invented to begin with.

#1.3.The Political Actor – Workshop
This workshop, which follows the lecture “Not Just a Mirror,” takes a deeper look at how concrete theatre tackles questions of representation and participation in complex ways – from Lotte van den Berg’s Building Conversation to Jonas Staal’s New World Summit and on to Milo Rau’s theatrical trials. Other examples include works by the St. Petersburg collective Chto Delat, the Israeli group Public Movement, and many more. Theoretical inspiration comes from Brecht, Chantal Mouffe, and Claire Bishop.

Using existing works by the participants themselves, we will discuss the specific ways in which the theatre medium can be political – in its content as well as in its very forms.

This workshop consists of a lecture by Trine Flach plus a lecture and a 3-day workshop session led by Florian Malzacher.

Spring 2017

# 2 WRONG DELIVERY. ACTING AS ACTIONISM AND MISUNDERSTANDING
Helsinki, 6–10 February 2017, with God’s Entertainment
5-day workshop session including 1 day of presentations

God’s Entertainment seeks to deliberately (mis)place the wares of art and culture and thus plug them into the city, giving rise to an overarching space for art, experimentation, exchange, and freedom. To this end, WRONG DELIVERY forms mobile spaces of implementation and transport, in the process calling for status reversal, practical re-casting, and the breaking of rules. We produce, on- and off-load, and make deliveries. We’re also quite happy to make wrong deliveries. But we do them right. The objective here will be to fill WRONG DELIVERY with ideas, theses, offerings, and disturbing elements, and to subsequently place these in the areas of the city for which they are meant. We believe that the future and complexity of the city is to be found not at its center, but rather in the diversity of its outskirts. “Outskirts” or “periphery” is meant here not necessarily as a geographical location, but should also make a theme of aspects of societal, social, or artistic exclusion and/or ghettoization.

God’s Entertainment is known for its provocative and direct actions and for preferring to try things out before they end up simply being conceptual art. In this 5-day workshop, participants are called on to test out the limits of their own artistic work.

#3 COMMON GROUND. FROM PRIVATE STORYTELLING TO POLITICAL COMEDY
Helsinki, 11–15 May 2017, with Yael Ronen
1 public lecture + 4-day workshop session

In this workshop, the point will be to place personal stories in a larger political context. The participants will be asked to draw on their own material – not in order to talk about themselves, but to use them in formulating a position on stage as a playful way of dealing with history and stories. The focus here will not be on facts, but on personal experiences and subjective perception. Yael Ronen, who has already been a guest of Berliner Festspiele’s Theatertreffen many times and won numerous awards for her work, is known for tackling politically sensitive themes from which most figures keep their distance. She does so in a way that refrains from moralizing and instead makes use of a different weapon: humor.

# 4 PUTTING IT ALL TOGETHER, NOT.
FINAL PART OF THE CYCLE.
Helsinki, 1–4 June and Hanko, 6–10 June 2017, with Haiko Pfost
4+4-day workshop session + 2 days of presentation and feedback

The participants form a temporary ensemble and/or work on solo projects. In their activities as a group, they work according to a non-hierarchical collective process in which all members of the ensemble may make their own theatrical choices but at the same time do affect the show’s dramaturgy within the performance situation. The idea is to try out their newly acquired knowledge in actual performing formats. The group/artists work(s) independently and receive guidance from Haiko Pfost.

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGBGI_Logo_horizontal_green_PMS_Coated

— Lust