Andning är nyckeln till närvaro – Elisa Makarevitch – 20.3.2014

Publicerad på lustloggen 20.3.2014

Andning är nyckeln till närvaro

Vad är scennärvaro? Är det en känsla av flyt, att allt man gör plötsligt stämmer eller är det en form av koncentration? Enligt Miller Voice Method (link: http://millervoicemethod.com/mVm_Studio/Welcome.html) är det en fri andning som gör en skådespelare närvarande.

I början av december 2013 kunde Lusts medlemmar delta i en röstkurs ledd av Scott Miller (link: http://millervoicemethod.com/mVm_Studio/Teachers.html) och John Patrick (link: http://drama.unc.edu/john-patrick/) från New York. Kursdeltagarna fick lära sig grunderna i Miller Voice Method som i korthet går ut på att via andningen hitta en fri närvaro och en röst som inte är begränsad av kroppsliga eller mentala hinder.

Efter en av kursdagarnas slut satte jag mig ner med Scott Miller och John Patrick för att samtala närmare om metoden och dess filosofi. Texten som följer är vad man kan kalla ett utdrag ur det samtal som fördes.

– De flesta människor stannar på olika sätt upp i sin andning när de försöker prestera. När hjärnan vill plocka fram information eller skapa sig en föreställning om någonting är det lätt att att andningen påverkas och blir stötig eller bruten. Det här är väldigt tydligt hos skådespelare som lätt glömmer bort att andas när de fokuserar på att plocka fram någonting som de tidigare förberett, när de försöker minnas någon replik eller ett sceneri. Det här korta ögonblicket av återhållen andning syns på scenen. Effekten blir att skådespelaren inte känns närvarande. Då blir det också svårare för publiken att vara närvarande, säger Scott Miller.

En icke-närvarande skådespelare är sämre på att fokusera på sin huvudsakliga uppgift – att föra fram berättelsen eller upplevelsen. John Patrick tänker sig att andningen fungerar som ett slags fordon som hjälper skådespelaren att föra fram berättelsen.

– En skådespelare är en transportatör som bär på den information som man vill att publiken ska få. Man kan säga att manuset är kartan som skådespelaren navigerar efter. Andningen är det fordon som skådespelaren använder sig av för att transportera information till kartans olika destinationer. Om andningen är hindrad och inte flyter av olika fysiska eller psyksiska orsaker påverkar det hur mottagaren, publiken, tar emot den information som skådespelaren försöker transportera.  Publikens roll kan skifta från upplevande och inkännande till enbart bevittnande eller observerande, beroende på hur pass fritt och ledigt skådespelaren lyckas förmedla informationen.

Scott Miller försöker få skådespelare att använda sig av något som han kallar för atletisk andning. Atletisk andning går ut på att andningen flödar så fritt som möjligt, likt vågor som i lugn rytm stöts in och ut i strandbrynet.  Den atletiska andningen stannar inte av i slutet eller i början av en in- eller utandning utan har ett jämnt flöde. Den atletiska andningen är frigjord från olika inlärda bromsrörelser.

– Bromsrörelser är någonting vi lärt oss redan som barn för att skydda oss på olika sätt.  Vi har lärt oss att manipulera våra röster och anpassat vårt sätt att prata enligt vad som gagnat oss mest. Det här påverkar vår andning och framkallar olika spänningar i kroppen.

Att det lätt uppstår spänningar i bröstkorg, nacke och struphuvud blir ofta tydligt för de som deltar i en kurs i Miller Voice Method. Om inte förr så märker deltagarna av effekten när pedagogerna trycker på olika ömma punkter längs med revbenen och via det får deltagaren att reagera med allt från hyperventilation och rop på hjälp till skratt eller en total känsla av öppenhet.

Scott Miller är övertygad om att en skådespelare som andas rätt automatiskt blir närvarande. Det här beror bland annat på att andningen hjälper skådespelaren att få fram det undermedvetna och intuitiva.

– När en skådespelare förbereder sig matar han sitt undermedvetna. Om skådespelaren hela tiden stannar upp och försöker plocka fram det han eller hon förberett blir andningen återhållen och vi får se en presentation istället för en levande människa. Det undermedvetna och intuitiva kommer ofta fram av sig självt om andningen är fri.

– Skådespelarens utmaning är att komma bort från kravet att behaga och förföra. Om man lyckas komma förbi det kravet får man en ökad koncentration och slipper känslan av att hela tiden se och kommentera sig själv.

Låter som lättare sagt än gjort. De kommenterande tankarna går lätt i cirklar och mitt i allt kommer man på sig själv med att tänka att man tänker för mycket. John Patrick säger att ett trick för att komma bort från sina egna kommenterande tankar kan vara att fokusera på någonting konkret i rummet.

– Jag brukar till exempel känna på mina kläder och verkligen fokusera på hur tyget känns. Det går att finna en stund av närvaro i det som man sedan kan föra över till situationerna på scenen.

– Det krävs naturligt mer av en skådespelare än enbart en fri och naturlig andning för att han eller hon ska vara trovärdig på scenen. Jag är ändå övertygad om att andningen är botemedlet mot många av de störande och kommenterande tankar som vi ofta får på scenen. Sådant som stör närvaron. Andningen är skådespelarens elixir, säger Scott Miller.

Det här var andra gången som Lust ordnade en kurs i Miller Voice Method.  Metoden utformades 2009 av Scott Miller som en del av hans egna undersökningar på bland annat New York universitets forskarutbildning i skådespeleri.  Under årens lopp har fler pedagoger börjat använda sig av metoden och i dag arbetar John Patrick, Liam Joynt och Sarah Koestner kollektivt med Miller Voice Method.

Elisa Makarevitch är journalist, skådespelarstuderande och studeranderepresentant i Lusts styrelse.