52521246519_802484ba6b_o

En strandad dikotomi – ett samtal om hur teater och performance möts och skiljer sig i uttryck och i språk
Onsdagen 6.9 kl.16-18 på TEAK, Aspnäsgatan 6, rum 526 (hiss C till våning 5)
Samtalet förs på svenska

De senaste årtiondena har teatern och performancekonsten tagit allt mer influenser av varandra och gränsen mellan konstarterna suddas ut. Performancekonsten, som historiskt haft sin plats i gallerier eller varit platsspecifik har äntrat teaterscenen, medan teatern allt oftare lämnar teaterhusen.  

Att konsten utvecklas, omvandlas och sprider ut sig är naturligt, oundvikligt och på många sätt välkommet. Men hur ska språket hänga med i svängarna? Hur påverkas vi som publik om vi ser performance eller teater? Varför recenseras ena med stjärnor och andra med text?

På våren publicerade LUST en text beställd av teatervetare André Eiermann i syfte att få lite klarhet i relationen mellan begreppen teater och performance. Texten, där Sinna Virtanens verk Asphodels Ängar agerar fall i argumenteringen, översätts* till svenska inför diskussionen. Under samtalet utgår vi från textens tematik mot problemställningens mer praktiska konsekvenser.

Med: 

  • Aune Kallinen – Professor, Utbildningsprogrammet i skådesleparkonst, Teaterhögskolan
  • Jukka von Boehm – Lektor, Centret för gemensam undervisning, Teaterhögskolan
  • Juha-Heikki Tihinen – Kurator, Pro Artibus
  • Linda Grönqvist – Ansvarig producent, Svenska Yle kultur
  • Jonas Welander – Verksamhetsledare, LUST, moderator

*Översättningen görs av Kaneli Kabrell och stöds av Pro Artibus och S-programmet vid Teaterhögskolan i Helsingfors och publiceras på www.lust.fi där även den engelska versionen går att hitta. 

LUST rf. är en ideell förening som verkar för att utveckla det professionella teaterfältet i Finland med ansats i det svenskspråkiga teaterfältet. Diskussionen arrangeras av LUST i samarbete med Teaterhögskolan i Helsingfors och Stiftelsen Pro Artibus.