På höstmötet 25.11.2020 valde LUST en ny styrelse att leda föreningen. Styrelseordförande är Emelie Zilliacus, vice-ordförande Joel Forsbacka, sekreterare Saga Sarkola. På de övriga styrelseposterna sitter Alexander Holmlund, Martin Paul, David Sandqvist och Mari- Helen Hyvärinen.

LUST vill rikta ett särskilt tack till Elisa Makarevitch som avgår som ordförande och till Tom Rejström som varit verksam i styrelsen i många år.