LUST / DEMO#3 – En minifestival för halvfärdiga idéer 10.10.2020 på Reprum, Medelhavsgatan 14-16 (kvarteret Victoria på Busholmen)

Schemat för LUST / DEMO är nu lagt! Varje enskilt moment utgörs av en kortare presentation av arbetsgruppen och en feedbacksession som leds av Per Ehrström, där vi hoppas att publiken medverkar aktivt. Notera att alla presentationer gäller konstnärliga idéer till verk som inte ännu är färdiga. Det betyder också att feedbacksessionerna fokuserar på kollektiv reflektion snarare än utvärdering. Tiderna är riktgivande och inkluderar pauser. 

För att kunna uppskatta mängd för fika och mat samt säkra att publikmängden hålls på en nivå som möjliggör säkerhetsavstånd ber vi om en förhandsanmälan här!

Festivalschema

17:00 Inledning
Presentation av feedbackformat med Per Ehrström
18:00  Ole Øwre: Om röster och triggerpunkter
Ole Øwre presenterar ett projekt där han jobbat med textbaserad scenkonst med musikaliska verktyg. Inför diskussionen undrar Ole vad projektets styrka/ styrkor är om nästa steg är att producera/ förverkliga föreställningen?
19:00 Mari-Helen Hyvärinen: Satansdyrkan
Då jag var liten, läste jag om Satansdyrkare i tidningen Apu. Artikeln förvärrade min ångest, stal min sömn och gjorde mig livrädd för att jag huxflux skulle förvandlas till en satansdyrkare. I vuxen ålder har jag förstått att jag säkert inte var ensam om min rädsla för satansdyrkare och att det på 90-talet tycks ha varit någon slags mediaboom kring just satansdyrkare. Jag är intresserad av att göra en undersökande föreställning om satansdyrkande. Jag vill fundera kring vilka minnen och känslor det väcker i folk, vad det innebär att dyrka satan, hur och varför det behandlats så mycket i media på 90-talet? Vad berättar fenomenet om vårt samhälle, vad vi ser som gott och ont? Varför var det så effektfullt att utge sig som satansdyrkare? Varför kan jag idag skratta åt något, som gjorde mig livrädd som barn? Eller kan jag?
20:00 DEMODISKUSSION: LUST är inne i en utvecklingsfas för att omformulera sig i relation till den ursprungliga visionen för 2020. Hur ser det teaterfält vi vill verka på ut efter 2020? Var kan LUST ha en funktion i att skapa det fältet?
21:00 MAT / FEST
LUST bjuder på dryck och tilltugg! 

LUST / DEMO arrangeras med stöd av Helsingfors stad. LUSTs verksamhet stöds av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre smeder, William Thurings stiftelse och Gesellius fond