Fredagen 5.6.2015 kl. 12-14 lanserar vi projektet Den autonoma skådespelaren (DAS) med ett seminarium på Hangö teaterträff.

Seminariet består av föreläsningen When visual dramaturgy is disintegrating hierarchy av professor Knut Ove Arntzen och en kort presentation om Den nya producerande teatern av  Rickard Borgström (curator/konstnärlig ledare Tou Scene) med medföljande diskussion om konstnärlig utveckling på det svenskspråkiga teaterfältet i Finland.
Knut Ove Arntzen är en norsk författarer, teoretiker, teaterkritiker och professor i teatervetenskap vid Bergens universitet. Arntzen har publicerat flera böcker och artiklar och är framförallt känd för sitt arbete med nyare scenkonstformer.

Knut Ove Arntzen – Key Note
Rickard Borgström – Komentator/Kommentaattori/Commentator
Alma Pöysti – Diskussionsledare / Keskustelun johtaja / Discussion leader
Jonas Welander – LUST: verksamhetsledare / toiminnanjohtaja / director
Camilla Hellberg – LUST: ordförande / puheenjohtaja / chairwoman